Vakantietoelage voor personen met een handicap

De gemeente Zwijndrecht geeft personen met een handicap een vakantietoelage van 50 euro per verblijf met minstens één overnachting. Je ontvangt maximaal 100 euro per jaar.

Voor wie ?

 • De vakantietoelage wordt toegekend aan personen met een handicap van minstens 66%
 • of¬†als je jonger bent dan 25 jaar:
  • 4 punten in de eerste pijler en minstens 6 punten over alle pijlers of
  • minimum 12 punten over alle pijlers.
 • Als je 25 jaar of ouder bent:¬†minimum 9 punten.

Voorwaarden

De toelage wordt toegekend onder volgende voorwaarden:

 • het vakantieverblijf moet een minimum duur hebben van 2 dagen (1 overnachting);
  het vakantieverblijf moet speciaal voor personen met een handicap worden ingericht en
  aangepast;
 • de aanvraag dient te gebeuren door middel van het daartoe bestemde aanvraagformulier,
  waarop de deelname aan het vakantieverblijf moet bevestigd worden door de inrichtende
  vereniging;
 • het invaliditeitspercentage moet toegekend zijn door de Federale Overheidsdienst Sociale
  Zekerheid of door het ziekenfonds. Hiervan dient een attest bij de aanvraag gevoegd te worden.
 • De aanvraag moet bij het gemeentebestuur worden binnengebracht binnen 3 maanden na het einde van het verblijf.