B: Retributiereglement conformiteitsattesten - tariefwijziging

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen op 21 juni 2022 volgend dossier heeft goedgekeurd:

Retributiereglement conformiteitsattesten - tariefwijziging.
Dit treedt in werking op 1 januari 2023.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 22 juni 2022.