Tijdelijke verkeersmaatregelen - Buurtgroep Tuinwijk - BBQ tuinfeest op zaterdag 27 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Buurtgroep Tuinwijk voor het organiseren van een BBQ tuinfeest op zaterdag 27 augustus 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Om het springkasteel en de BBQ te plaatsen wordt de rijbaan afgesloten over de volledige breedte van de rijbaan ter hoogte van Tuinwijk nummer 22 en Tuinwijk nummer 13. Tuinwijk wordt parkeer- en verkeersvrijgemaakt ter hoogte van nummer 22 tot aan nummer 13.
De voorbereidingen starten op zaterdag 27 augustus 2022 om 13.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zaterdag 27 augustus 2022 om 22.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 juni 2022.