Tijdelijke verkeersmaatregelen - GO! BS Het Laar - Strapdag op vrijdag 16 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan GO! BS Het Laar voor het organiseren van een Strapdag op vrijdag 16 september 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Om een autovrije dag met activiteiten rond mobiliteit en verkeer aan te bieden wordt een gedeelte van de Laarstraat parkeer- en verkeersvrij gemaakt van 8.15 uur tot 15.10 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 juni 2022.