Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wijkcomité Kraaienhoflaan - Straatfeest op zondag 21 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Wijkcomité Kraaienhoflaan voor het organiseren van een straatfeest “burendag” op zondag 21 augustus 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Het Constant Permekeplein wordt parkeer- en verkeersvrijgemaakt vanaf huisnummer 6 tot en met huisnummer 30.
De voorbereidingen starten op zondag 21 augustus 2022 om 8.00 uur en het einde van de opruim is voorzien om 22.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 29 juni 2022.