Tijdelijke verkeersmaatregelen - Plein Air De Luxe - zomerfestival op zaterdag 27 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Plein Air De Luxe (opvolger KLEUR) voor het organiseren van een Zomerfestival op zaterdag 27 augustus 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Er zullen een 8-tal kramen opgesteld worden, tafels en stoelen op het Kerkplein en in de Dorpstraat, er is ook een standje met kinderanimatie, podium en bar. Vanaf 15.00 uur zullen er diverse muzikale optredens zijn.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Dorpstraat en Kerkplein worden parkeer- en verkeersvrijgemaakt.
De voorbereidingen starten op zaterdag 27 augustus 2022 om 8.00 uur en opruim is voorzien op zondag 28 augustus 2022 om 04.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 06 juli 2022.