Tijdelijke verkeersmaatregelen - Speelstraat Tuinwijk op zaterdag 27 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan de Tuinwijk voor het organiseren van een speelstraat op zaterdag 27 augustus 2022 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in het advies van de politie en het reglement 'speelstraat'.

De speelstraat start zaterdag 27 augustus om 13.00 uur en eindigt om 22.00 uur. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 06 juli 2022.