Tijdelijke verkeersmaatregelen - Speelstraat wijk Mouterij-John Tulpinckstraat op zaterdag 30 juli 2022 en zondag 21 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating aan SAAMO voor het organiseren van een speelstraat in de wijk Mouterij-John Tulpinckstraat op zaterdag 30 juli 2022 en zondag 21 augustus 2022 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in het advies van de politie en het reglement 'speelstraat'.

De speelstraat start zaterdag 30 juli om 10.00 uur en eindigt om 20.00 uur.
De tweede speelstraat start zondag 21 augustus om 12.00 uur en eindigt om 21.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 06 juli 2022.