Tijdelijke verkeersmaatregelen - End of Summer weekend van vrijdag 26 augustus 2022 tot en met zondag 28 augustus 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Brasserie De Oude Kroon voor het organiseren van het End of Summer weekend van vrijdag 26 augustus 2022 tot en met zondag 28 augustus 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Het End of Summer weekend wordt georganiseerd door Brasserie De Oude Kroon ten voordele van diverse verenigingen. Er zal een tent en podium staan waar live groepjes uit de gemeente Zwijndrecht komen optreden.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Het plein rond de Heilig-Kruiskerk wordt volledig parkeer- en verkeersvrij gemaakt van donderdag 25 augustus 2022 om 10.00 uur tot en met maandag 29 augustus 2022 om 17.00 uur. De Michel Vergauwenstraat wordt volledig verkeer- en parkeervrij gemaakt van donderdag 25 augustus 2022 om 17.00 uur tot en met maandag 29 augustus 2022 om 16.00 uur.

De voorbereidingen starten op donderdag 25 augustus 2022 om 10.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op maandag 29 augustus 2022 om 17.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 13 juli 2022.