Tijdelijke verkeersmaatregelen - Biljartclub Trefpunt - biljartkampioenschap met foodtruck en muziekgroep op zondag 25 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Biljartclub Trefpunt voor het organiseren van een biljartkampioenschap met foodtruck en muziekgroep op zondag 25 september 2022 mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld in de adviezen van de politie.

Biljartclub Trefpunt organiseert van vrijdag 2 september tot en met donderdag 29 september 2022 een biljartkampioenschap vrij spel in Café De Wachtzaal, Dorpstraat 119 in Burcht.

Op zondag 25 september komt er tussen 10.00 uur en +- 15.00 uur een foodtruck en muziekgroep.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Voor het plaatsen van de foodtruck wordt de Dorpstraat parkeervrij gemaakt ter hoogte van nummer 119 t.e.m. 123 vanaf 9.00 uur en voor de materialenwagen van de muziekgroep ter hoogte van nummer 70 vanaf 12.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 13 juli 2022.