Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wijkcomité Nieuwland 't Heiken - Nieuwland Swingt op zaterdag 3 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Wijkcomité Nieuwland – ’t Heiken voor het organiseren van ‘Nieuwland swingt’ op zaterdag 3 september 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

Het optreden vindt plaats op openbare domein achteraan op het pleintje van de Struikheidelaan nummer 26.

De parkeervakken tussen huisnummer 24 en het flatgebouw nummer 26 worden parkeervrij gemaakt. De straat blijft vrij toegankelijk en moet niet worden afgesloten.

De voorbereidingen gaan van start op vrijdag 2 september 2022 om 12.00 uur en het einde van de opruimwerken wordt voorzien op zondag 4 september 2022 om 20.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 27 juli 2022.