Tijdelijke verkeersmaatregelen - Jeugdhuis Den Trechter - Aftap 2070 op zaterdag 17 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Jeugdhuis Den Trechter voor het organiseren van ‘Aftap 2070’ op zaterdag 17 september 2022 mits te voldoen aan de op het moment van aanvang van het evenement geldende ministeriële besluiten en protocollen en andere epidemiologische wetgeving en naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Op zaterdag 17 september organiseert JH Den Trechter de derde editie van het festival Aftap 2070 op het grasveld achter sportpark De Wallen.

Het evenement start op zaterdag 17 september 2022 om 13.00 uur en eindigt op 18 september 2022 om 03.00 uur.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

De verbindingsweg van Heirbaan naar de Schelde wordt verkeer- en parkeervrij gemaakt van zaterdag 17 september 13.00 uur tot zondag 18 september 03.00 uur.

De voorbereidingen starten op zaterdag 10 september 2022 om 10.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op woensdag 21 september 2022 om 18.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 27 juli 2022.