Retributiereglement op aanvragen en/of meldingen omgevingsvergunning

De gemeente heft een retributie op de aanvragen en/of meldingen in het kader van de omgevingsvergunning.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring:25 augustus 2022

Datum van bekendmaking: 30 augustus 2022

Datum van inwerkingtreding: 1 januari 2023

Het retributiereglement vind je hier.