Tijdelijke verkeersmaatregelen - Jaarmarktkermis Zwijndrecht - 1 oktober 2022 tem 3 oktober 2022

Het college van burgemeester en schepenen van 30 augustus 2022 verleent toelating voor het organiseren van de Jaarmarktkermis Zwijndrecht van 1 oktober 2022 tem 3 oktober 2022, mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de politie, de dienst noodplanning en de Brandweer Zone Antwerpen op basis van het gekende en goedgekeurde inrichtingsplan.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor onderstaand evenement:

Volledig parkeer- en verkeersvrij maken van woensdag 28 september 2022 14 u. tot dinsdag 4 oktober 2022 6 u.:

- Michel Vergauwenstraat volledig;

- plein rond kerk Zwijndrecht;

- Richard Orlentstraat vanaf het kruispunt met de Kerkhofstraat tot aan het kruispunt met de N70.

Volledig parkeer- en verkeersvrij maken van woensdag 28 september 2022 22 u. tot dinsdag 4 oktober 2022 6 u.:

- parking 1 Richard Orlentstraat.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 7 september 2022.