Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Statiestraat 51, 53 en 55

Referentie omgevingsloket: OMV_2022104694
Referentie gemeente: 2022/00189
Inrichtingsnumeer 20220808-0035
Projectnaam omgevingsloket: Van der Weken BV - Duplicaat van 2022095578
Projectnaam gemeente: Het verbouwen en samenvoegen van twee winkelpanden
Ligging: Statiestraat 51, Statiestraat 53, Statiestraat 55 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 776B7, 776G7

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Van der Weken, Statiestraat 53 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Het verbouwen en samenvoegen van twee winkelpanden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/09/2022 tot en met 18/10/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 18/10/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604