Tijdelijke verkeersmaatregelen - Scholenveldloop 2022 op donderdag 29 september 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan de sportdienst voor het organiseren van de scholenveldloop aan de Wallen in Burcht op donderdag 29 september 2022 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst noodplanning.

Op donderdag 29 september 2022 organiseert de sportdienst een scholenveldloop voor de lagere scholen van Zwijndrecht en Burcht. Dit gaat door in sportpark De Wallen. Het evenement zal plaatsvinden van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

De openbare parking “De Wallen” zal volledig parkeer- en verkeersvrij gemaakt worden op donderdag 29 september 2022 van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 20 september 2022.