Aanvullend reglement Polderstraat - plaatsen zoneborden

Polderstraat - plaatsen zoneborden E9e

Er wordt voorgesteld om in de Polderstraat, tussen Neerbroek en Neerbroek – oost en west toegang, een zonebord in combinatie met het verkeersbord E9e te plaatsen zodat deze parkeerplaatsen legaal worden.

De Verkeerscel geeft een gunstig advies om de zoneborden E9e te plaatsen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 27 september 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 september 2022.