Tijdelijke verkeersmaatregelen - straatcomité Kampstraat - Kerstdrink op zaterdag 17 december 2022

Het college van burgemeester en schepenen geeft de toelating aan Straatcomité Kampstraat voor het organiseren van een kerstdrink op zaterdag 17 december 2022 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Straatcomité Kampstraat organiseert een kerstdrink in het doodlopende gedeelte van de Kampstraat in Burcht op zaterdag 17 december tussen 15.00 uur en 21.00 uur.

Volgende tijdelijke verkeersmaatregelen werden bekendgemaakt op de gemeentelijke website:

De Kampstraat wordt ter hoogte van nummers 29 tot en met 51 parkeer- en verkeersvrij gemaakt.

De voorbereidingen starten op zaterdag 17 december 2022 om 10.00 uur en het einde van de opruim is voorzien diezelfde dag om 22.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 26 oktober 2022.