Aanvullend reglement Neerbroek 60 - 66 Fiets- en wandelpad

Neerbroek 60 – 66: Fiets- en wandelpad.

Er wordt een verkeersbord B1 op het fietspad geplaatst en aan het eind van het pad worden haaientanden aangebracht zodat de fietsers voorrang moeten geven. Aan de lichtpaal wordt een bord B17 gehangen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 25 oktober 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 26 oktober 2022.