Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Molenstraat 198

Referentie omgevingsloket: OMV_2022112543
Referentie gemeente: 2022/00230
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Kegels - Smet
Projectnaam gemeente: Gevelstenen en gevelpannen van de voorgevel, linker zijgevel en achtergevel afbreken en vervangen door gevelisolatie en een afwerking deels uit donkergrijze vlakke aluminium panelen en deels uit een witte gevelbepleistering.
Ligging: Molenstraat 198 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 584S

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door mevrouw Sanne Smet en de heer Jurgen Kegels, Molenstraat 198 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Gevelstenen en gevelpannen van de voorgevel, linker zijgevel en achtergevel afbreken en vervangen door gevelisolatie en een afwerking deels uit donkergrijze vlakke aluminium panelen en deels uit een witte gevelbepleistering..

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/11/2022 tot en met 15/12/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 15/12/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604