Gemeentelijk reglement Stedenbouwkundige Last - reglement voor het opleggen van een stedenbouwkundige last “ruimtelijk rendement” bij de vergunning van woningbouwprojecten

De gemeente beschikt over een breed gamma aan bevoegdheden om het woon- en ruimtelijk beleid te regelen. Zij heeft ook vele verplichtingen en taken die van haar worden verwacht door andere overheden en de bevolking.

De gemeente achtte het daarom nuttig om een reglement op te stellen voor het opleggen van een stedenbouwkundige last 'ruimtelijk rendement' bij de vergunning van woningbouwprojecten.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 17 november 2022

datum van bekendmaking: 22 november 2022

ingangsdatum: 1 januari 2023