Toelagereglement vieringen

De gemeente wenst belangrijke gebeurtenissen van haar inwoners te vieren en doet dit door middel van een financiële attentie.┬áHet gaat over volgende gebeurtenissen:

* huwelijksjubilea

* viering 100-jarigen

* geboorte- en adoptiepremie

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

Datum van goedkeuring: 17 november 2022

Datum van bekendmaking: 22 november 2022

datum van inwerkingtreding: 1 januari 2023

Het toelagereglement vind je hier.