Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Heirbaan 155

Heirbaan 155 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel adviseert om de PPH aan te leggen voor huisnummer 157, voor de garage.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 6 december 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 7 december 2022.