Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Heidestraat 19

Heidestraat 19 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel adviseert om de PPH aan te leggen ter hoogte van huisnummer 23.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 6 december 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 7 december 2022.