Aanvullend reglement Statiestraat - Adhemar Borinstraat - signalisatie aan verhoogde inrichting

Signalisatie aan verhoogde inrichting Statiestraat - Adhemar Borinstraat

De Verkeerscel geeft een positief advies om het eerste verkeersbord E3 + paal en het tweede verkeersbord B17 + paal te verwijderen. Tevens worden er 3 types Zwijndrecht (zwartgecoat) in de langsrichting aan de stoeprandzijde geplaatst. Het derde verkeersbord wordt verplaatst net voorbij het plateau en de dubbele onderpijl wordt vervangen door de pijl afkomstig van de paal van het eerste E3 verkeersbord.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 6 december 2022.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 7 december 2022.