Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

De voorzitter van het vast bureau wd. maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16 februari 2023 volgend dossier heeft goedgekeurd:

- Reglement OCMW voor de tussenkomst in de verblijfskosten van een resident in een woonzorgcentrum. Dit treedt in werking op 27 februari 2023. 

De beslissing is te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage op de dienst Financiën. 

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 23 februari 2023.

Als u problemen hebt om uw verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, dan kan het OCMW tussenkomen in de financiële kosten.

Hoe aanvragen ?

  • De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zal in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen.
  • Als u kinderen hebt, onderzoekt de maatschappelijk werker ook de onderhoudsplicht.

Wat meebrengen?

  • een overzicht van het volledig gezinsinkomen
  • een overzicht van de spaargelden
  • een kopie van uw identiteitskaart.