Tijdelijke verkeersmaatregelen - Buitenspeeldag op woensdag 19 april 2023

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan de dienst sport-jeugd voor het organiseren van de buitenspeeldag op woensdag 19 april 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Deze zal plaatsvinden aan atletiekpiste De Wallen in Burcht en de velden en speelterreinen naast de Schelde tussen 13:00 uur en 17:00 uur.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

  • het afsluiten van de Kerkstraat, net na het Kruispunt met de Seefhoeklaan voor alle verkeer richting Kapelstraat van 10:00 uur tot 20:00 uur,
  • het afsluiten van de Kapelstraat ter hoogte van de Kerkstraat van 10.00 uur tot 20.00 uur,
  • parkeer- en stilstaanverbod in de Kerkstraat vanaf het Kruispunt Seefhoeklaan tot einde Kerkstraat (richting De Wallen) vanaf 08.00 uur, allebei de zijden,
  • parkeer- en stilstaanverbod op het braakliggend stuk terrein Kerkstraat tegenover de Kapelstraat (tegen de Schelde) van 18/04/2023 09.00 uur tot 19/04/2023 20.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 1 maart 2023.