Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: aanlegsteiger Waterbus

Referentie omgevingsloket: OMV_2022139744
Referentie gemeente: 2022/00266
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Steiger Burcht
Projectnaam gemeente: Realisatie van een nieuwe waterkeringsmuur, een nieuwe aanlegsteiger voor de “Waterbus” en een loopbrug naar de aanlegsteiger
Ligging: Afdeling 11011, sectie A, perceel 477R
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door De Vlaamse Waterweg, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 te 2018 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Realisatie van een nieuwe waterkeringsmuur, een nieuwe aanlegsteiger voor de “Waterbus” en een loopbrug naar de aanlegsteiger.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/03/2023 tot en met 8/04/2023.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 8/04/2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van de Vlaamse Regering over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97