Tijdelijke verkeersmaatregelen - Buurtcomité Ter Locht - ‘Vijgen na Pasen KUBB-tornooi’ en speelstraat op zondag 23 april 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2023 verleent toelating aan buurtcomité Ter Locht voor het organiseren van ‘Vijgen na Pasen KUBB-tornooi’ en speelstraat op zondag 23 april 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Buurtcomité Ter Locht organiseert een KUBB-tornooi, een speelstraat, de prijsuitreiking van hun paaszoektocht en er is de mogelijkheid om een drankje te kopen aan de speeltuin in de wijk Ter Locht in Burcht op zondag 23 april 2023 van 14.00 uur tot en met 17.00 uur.

Voor het plaatsen van enkele tentjes met tafels en stoelen en het organiseren van de speelstraat worden volgende verkeerstechnische maatregelen ingevoerd:

De Ter Lochtlaan zal op het deels afgesloten gedeelte naast de speeltuin Ter Locht volledig worden afgesloten.

De voorbereidingen starten op zondag 23 april 2023 om 13.00 uur en het einde van de opruim wordt voorzien diezelfde dag om 18.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 8 maart 2023.