Tijdelijke verkeersmaatregelen - Speelstraat Kampstraat op zaterdag 10 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 7 maart 2023 geeft toelating aan de inwoners van de Kampstraat voor het organiseren van een speelstraat op zaterdag 10 juni 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in het advies van de politie en het reglement 'speelstraat'.

De speelstraat start zaterdag 10 juni om 12 uur en eindigt om 21.00 uur.
De speelstraat zal starten aan huisnummer 21 tot huisnummer 79.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 8 maart 2023.