Tijdelijke verkeersmaatregelen - Meikermis Burcht van 6 mei 2023 t.e.m. 8 mei 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 14 maart 2023 geeft toelating tot het organiseren van de Meikermis in Burcht van 6 mei 2023 t.e.m. 8 mei 2023 mits toepassen en naleven van de adviezen en de voorwaarden van de milieudienst, politie, de dienst noodplanning en de Brandweer Zone Antwerpen op basis van het gekende en goedgekeurde inrichtingsplan.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor onderstaand evenement:

Het Kaaiplein te Burcht zal verkeers- en parkeervrij worden gemaakt van dinsdag 2 mei 2023 om 18.00 uur tot dinsdag 9 mei 2023 om 6.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 15 maart 2023.