B: Burgemeesterbesluit - Vervangend korpschef

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterzitting van 16 maart 2023 bekend:

De burgemeester stelt CP Mark Bastiaenssens aan als vervangend korpschef tijdens de periode van verlof van korpschef HCP Marc Snels van 16 maart 2023 van 08.00 uur tot en met 20 maart 2023 08.00 uur en van 23 maart 2023 08.00 uur tot en met 05 april 2023 08.00 uur met alle wettelijke en reglementaire bevoegdheden die de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998, de wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten van 13 mei 1999 en het koninklijk besluit van 26 november 2001 tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, hem toewijzen.

Dit werd bekendgemaakt op 16 maart 2023.