Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Heidestraat 41

Heidestraat 41 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen ter hoogte van huisnummer 39.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 21 maart 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 22 maart 2023.