Reglement op de selectieprocedures

Voor de aanwerving van personeel richt de gemeente selecties in. Deze selecties gebeuren op basis van het reglement op de selectieprocedures. Het reglement is conform de geldende rechtspositieregeling en aangepast aan de evoluties met betrekking tot werving en selectie.

Orgaan van goedkeuring: college van burgemeester en schepenen - vast bureau

datum van goedkeuring college van burgemeester en schepenen: 18 april 2023

datum van goedkeuring vast bureau: 18 april 2023

Het reglement vind je hier.