Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

In bepaalde situaties hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. U betaalt dan minder voor uw gezondheidszorgen, bijvoorbeeld voor een raadpleging bij de dokter, voor een ziekenhuisopname of voor geneesmiddelen.

Voorwaarden

U hebt automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming als u:

 • meer dan 3 maanden een leefloon van het OCMW krijgt
 • gepensioneerd bent met een laag inkomen (de Inkomensgarantie voor Ouderen)
 • een handicap hebt en hiervoor ook een toelage krijgt van de Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
 • minderjarig bent en een erkende handicap van minstens 66% heeft
 • een niet-begeleide minderjarige bent
 • minderjarig bent en wees

U moet een aanvraag indienen om verhoogde tegemoetkoming te krijgen als u:

 • een inkomen hebt dat lager is dan een jaarlijks grensbedrag en:
  • weduwenaar/weduwe bent
  • een invaliditeitsuitkering krijgt (=langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt)
  • erkend bent als persoon met een handicap en (nog) geen tegemoetkoming van de FOD sociale zekerheid
  • alleenstaande ouder bent
 • zich in geen van bovenstaande situatie bevindt, maar een inkomen hebt dat lager is dan dit jaarlijks grensbedrag.

Hoe aanvragen ?

Als u de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, kunt u de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen bij uw ziekenfonds.