Tijdelijke verkeersmaatregelen - grote kermis in Zwijndrecht van 17 juni 2023 tot en met 21 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 2 mei 2023 verleent toelating tot het organiseren van de grote kermis in Zwijndrecht van 17 juni 2023 tot en met 21 juni 2023 mits het naleven van de adviezen en de voorwaarden van de politie, de dienst noodplanning en de Brandweer Zone Antwerpen op basis van de gekende en goedgekeurde inrichtingsplannen van de voorbije jaren.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Volledig parkeer- en verkeersvrij maken van woensdag 14 juni 2021 15:00 uur tot donderdag 22 juni 2021 06:00 uur:

  • Parking 1 Richard Orlentstraat.
  • Richard Orlentstraat vanaf het kruispunt met de Kerkhofstraat tot aan het kruispunt met de N70.
  • Michel Vergauwenstraat volledig.
  • Plein rond kerk Zwijndrecht.De plaats van het evenement wordt afgesloten.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 3 mei 2023.