B: Burgemeesterbesluit - Vervangend korpschef

De burgemeester maakt via de webtoepassing van de gemeente het besluit van de burgemeesterzitting van 12 mei 2023 bekend:

De burgemeester stelt CP Mark Bastiaenssens aan als vervangend korpschef voor de periode van 11 mei 2023 (20.00 uur) tot en met 21 mei 2023 (08.00 uur) en voor de periode van 17 juni 2023 (20.00 uur) tot en met 27 juni 2023 (08.00 uur) , met alle wettelijke en reglementaire bevoegdheden die de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998, de wet houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten van 13 mei 1999 en het koninklijk besluit van 26 november 2001 tot uitvoering van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, hem toewijzen. 

Dit werd bekendgemaakt op 12 mei 2023.