Tijdelijke verkeersmaatregelen - Wijkcomité Kampstraat - buurt barbecue op zaterdag 10 juni 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2023 verleent toelating aan Wijkcomité Kampstraat voor het organiseren van een buurt barbecue op zaterdag 10 juni 2023 mits toepassen en naleven van de adviezen en de voorwaarden van de milieudienst, politie, en de dienst noodplanning.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor onderstaand evenement:

  • De kampstraat wordt ter hoogte van huisnummers 29 tot 51 parkeer- en verkeersvrij gemaakt.

De voorbereidingen starten op zaterdag 10 juni 2023 om 7.00 uur en het einde van de opruim is voorzien zondag 11 juni 2023 om 6.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op 24 mei 2023.