Aanvullend reglement Parkeerplaats voor personen met een handicap - Verstocktstraat 16

Verstocktstraat 16 – Aanvraag Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH aan te leggen voor de woning.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 23 mei 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 24 mei 2023.