Gemeentelijk reglement betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

De gemeente heeft een reglement betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie vastgesteld.

Orgaan van goedkeuring: gemeenteraad

datum van goedkeuring: 22 juni 2023

datum van inwerkingtreding: 1 juli 2023