Tijdelijke verkeersmaatregelen - Buurtgroep Tuinwijk - BBQ Tuinfeest op zondag 27 augustus 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2023 verleent toelating aan Buurtgroep Tuinwijk voor het organiseren van barbecue tuinfeest op zondag 27 augustus 2023 van 13 uur tot 22 uur mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

De voorbereidingen starten zondag 27 augustus 2023 om 13 uur en het einde van de opruim is voorzien diezelfde dag om 22 uur.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Een gedeelte van Tuinwijk kan parkeer- en verkeersvrij worden gemaakt van 13 uur tot 22 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 24 augustus 2023.