Tijdelijke verkeersmaatregelen - CVG Straat in Beweging - After Summer Party zaterdag 2 september 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 22 augustus 2023 verleent toelating aan CVG Straat in Beweging voor het organiseren van de After Summer Party op zaterdag 2 september 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

Straatcomité CVG Straat in Beweging organiseert een after summer party voor de bewoners van de Constant Van Goeystraat. 

Dit buurtfeest start op zaterdag 2 september 2023 om 15.00 uur en eindigt op zondag 3 september 2023 om 01.00 uur. De voorbereidingen hiervoor starten op zaterdag 2 september 2023 om 09.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op zondag 3 september 2023 om 14.00 uur.

De organisatie wenst een tent op te stellen in de Constant Van Goeystraat op de openbare weg. 

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

een gedeelte van de Constant Van Goeystraat parkeer- en verkeersvrij maken vanaf nummer 63 tot 47 en dit langs beide kanten van de straat van zaterdag 2 september 2023 om 09.00 uur tot en met zondag 3 september 2023 om 14.00 uur.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 24 augustus 2023.