Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Boomgaardstraat 129

Referentie omgevingsloket: OMV_2023096890
Referentie gemeente: 2023/00157
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: De Wit -Kronenberg
Projectnaam gemeente: Verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning
Ligging: Boomgaardstraat 129 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 188D2, 188N, 188P

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Henri De Wit en
Natasja Kronenberg, Gildestraat 17 te 9150 Kruibeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft als onderwerp:¬†Verbouwen en uitbreiden van een bestaande ééngezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/08/2023 tot en met 28/09/2023.

De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket:

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • digitaal via het Inzageloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be),
  • via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be
  • analoog per brief op het volgende adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604