Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Molenstraat 54

Referentie omgevingsloket: OMV_2023114844
Referentie gemeente: 2023/00195
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Regularisatie van een terras en scheimuur + slopen... - Duplicaat van 2023085837
Projectnaam gemeente: Regularisatie van een terras en scheimuur + slopen tuinberging
Ligging: Molenstraat 54 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 685N4

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Kim Van den Bossche, Molenstraat 54 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Regularisatie van een terras en scheimuur + slopen tuinberging.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 4/09/2023 tot en met 3/10/2023.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 3/10/2023 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het Inzageloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604