Tijdelijke verkeersmaatregelen - The CaraBar2070 - The CaraBar2070 Fest zaterdag 9 september 2023

Het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2023 verleent toelating aan The CaraBar2070 om The CaraBar2070 Fest te organiseren voor de woning van Zwijndrechtstestraat 202 in Burcht op zaterdag 9 september 2023 mits het naleven van de voorwaarden gesteld in de adviezen van de Milieudienst, de politie en de dienst Noodplanning.

De voorbereidingen hiervoor zullen starten op 8 september 2023 om 09.00 uur en het einde van de opruim is voorzien op 10 september 2023 om 15.00 uur.

Volgende verkeerstechnische maatregelen worden ingevoerd voor het evenement:

Volledige afsluiting van de rijbaan vanaf Verbindingsstraat 1 (deel in de Zwijndrechtsestraat) tot en met Zwijndrechtsestraat 204.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 6 september 2023.