B: Indirecte belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2023 volgend dossier heeft goedgekeurd:

  • Indirecte belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. 

Dit treedt in werking op 1 januari 2023.

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 7 november 2023 en ligt tevens ter inzage op de dienst Financiën.