Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Regenbooglaan 49 + 51

Referentie omgevingsloket: OMV_2023108396
Referentie gemeente: 2023/00184
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: infiltratiegoot oprit
Projectnaam gemeente: Plaatsen van goten voor opritten en aansluiten op infiltratievoorzieningen
Ligging: Regenbooglaan 49, Regenbooglaan 51 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 845G3, 845H3

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Philippe Amelinckx, Regenbooglaan 49 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft als onderwerp: Plaatsen van goten voor opritten en aansluiten op infiltratievoorzieningen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/11/2023 tot en met 13/12/2023.

 
De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket:

https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek

De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • digitaal via het Inzageloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be),
  • via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be
  • analoog per brief op het volgende adres: Gemeente en OCMW Zwijndrecht, t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604