B: Wijziging rechtspositieregeling OCMW

De voorzitter van het vast bureau maakt via de webtoepassing van de gemeente bekend dat het vast bureau van 12 december 2023 volgende reglement heeft goedgekeurd:

2023_VB_00207 - Wijzigingen rechtspositieregeling

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 13 december 2023 en ligt tevens ter inzage bij de dienst personeel.