Aanvullend reglement verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Lindenstraat 38

Lindenstraat 38 – Verwijderen Parkeerplaats voor Personen Met een Handicap

De Verkeerscel geeft een positief advies om de PPH te verwijderen.

Het college van burgemeester en schepenen bekrachtigt het advies van de Verkeerscel op 27 december 2023.

Dit werd bekendgemaakt op de website op 27 december 2023.