B: Huishoudelijk reglement Kobbe en Kozze

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 januari 2024 volgend dossier heeft goedgekeurd:

– Huishoudelijk reglement Kobbe en Kozze

Dit werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 op de website op 29 januari 2024 en ligt tevens ter inzage op de dienst Kind.